Ebola Trending News Powered by Trendolizer

de Volkskrant | Het coronavirus blijkt een uit het lab ontsnapt...

Trending story found on www.facebook.com
de Volkskrant | Het coronavirus blijkt een uit het lab ontsnapt...
Het coronavirus blijkt een uit het lab ontsnapt biologisch wapen te zijn. Waar of niet? Spoiler: nee. Hetzelfde werd ook gezegd over sars, zika en ebola....
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments