Ebola Trending News Powered by Trendolizer

Over 4.000 døde av meslinger i Kongo i år – langt mer dødelig enn ebola

Trending story found on www.dagen.no
Over 4.000 døde av meslinger i Kongo i år – langt mer dødelig enn ebola
Det er registrert 4.096 dødsfall som følge av meslinger i Kongo så langt i år. Nær 90 prosent av de døde er barn under fem år.
[Source: www.dagen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments