Ebola Trending News Powered by Trendolizer

Doorbraak in behandeling Ebola

Trending story found on www.telegraaf.nl
Doorbraak in behandeling Ebola
Ebola is niet langer een automatisch doodvonnis. Meer dan een jaar na het overlijden van de eerste ebola-patiënt in het noordoosten van de Congo is er eindelijk een doorbraak en wel in de vorm van een potentiële behandeling die de gemiddelde levenskans voor sommige patiënten verhoogt naar 90%.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments