Ebola Trending News Powered by Trendolizer

Ook Oeganda wapent zich tegen ebola-epidemie

Trending story found on www.ad.nl
Ook Oeganda wapent zich tegen ebola-epidemie
Oeganda is vandaag begonnen met het vaccineren van medisch personeel dat in het risicovolle gebied bij de grens met Congo werkt. Het is onderdeel van een groter plan om de verspreiding van ebola in het land te voorkomen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments