Ebola Trending News Powered by Trendolizer

De Tijd | Het Tropisch Instituut in Antwerpen (ITG), dat ook...

Trending story found on www.facebook.com
De Tijd | Het Tropisch Instituut in Antwerpen (ITG), dat ook...
Het Tropisch Instituut in Antwerpen (ITG), dat ook mee werkte aan het bestrijden van ebola, laat weten mee te stappen in een grootschalig onderzoek naar de mysterieuze 'Disease X'.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments